Basark   Basark drivs av Johanna Holm Bodin, tidigare VD för Södergruppen arkitekter. Kontoret projekterar bostäder i alla former, med särskild kompetens för vård- och omsorgsboenden för äldre. Jag hoppar gärna in och hjälper till ibland, se projektexempel:

Kv. Eneberg 3 Norrtälje, ombyggnad vård-omsorgsboende för Norrtälje Kommun
Projektering av förfrågningsunderlag, våren 2010
Ansvarig arkitekt:
Johanna Holm Bodin

Söderport Norrköping, nytt vård-omsorgsboende för Kärnhem AB
Projektering av bygghandlingar, 2008
Ansvarig arkitekt:
Johanna Holm Bodin

Läs mer på

Basark