Brunnberg och Forshed   Våren 2006 arbetade jag som delansvarig handläggare åt Brunnberg & Forshed Arkitektkontor med projektet:

Lindhagensterrassen 3-5, nybyggnad bostäder, 3 punkthus i 13 våningar med ca 225 lägenheter för Skanska Nya Hem AB

Projektledare Hans Bergström
Ansvarig arkitekt Håkan Brunnberg
Illustrationer Brunnberg & Forshed arkitektkontor
Läs mer om kontoret www.brunnbergoforshed.se

Brunnberg & Forshed arkitektkontor