Fråne Hederus Malmström   Efter min examen från KTH-arkitektur våren 1999, började jag arbeta på arkitektkontoret Fråne Hederus Malmström. Där var jag bland annat handläggare för ombyggnaden av Boo Sjukhus i Nacka. In i Boo sjukhus flyttade flera verksamheter tex Vittra förskolor och skolor, Kunskapsskolan, Hälsocenter och ombyggnad av Vårdcentralen. Jag deltog också i uppbyggnaden av det gemensamma kvalitetssystemet för PAR (Praktiserande arkitekter i samverkan). Projektexempel:

Nyholmska skolan, Vittra Förskolor och skolor för Wallenstam AB, Nacka

Ansvarig arkitekt Per Hederus
Handläggande arkitekt Eva Johnson
Illustrationer Eva Johnson
Läs mer om kontoret www.hmxw.se

Fråne Hederus Malmström