Johanson Linnman   Hösten 2002 flyttade jag tillbaka till Sverige (från Grönland) och startade företaget nordarc. Nästan omgående fick jag uppdrag hos Johanson Linnman arkitekter, där jag mest har arbetat som handläggande arkitekt av laboratorieprojekt, men även en del med bostäder. Där blev jag kvar till hösten 2004.

AdLab, om- och nybyggnad av kontor och laboratorier för Octapharma AB, Stockholm

Ansvarig arkitekt Hans Linnman
Handläggande arkitekt Eva Johnson
Illustration Gunnar Hildén
Läs er om kontoret www.joliaark.se

Johanson Linnman arkitekter