Øverbygg   Hösten 2004 vann jag delat 1:pris i en arkitekttävling anordnad av Norges största timmerhus leverantör, Øverbygg A/S.

Detta resulterade i att jag tillsammans med dem utvecklade några nya fritidshus modeller för den svenska marknaden:
Dalarö 1-4, Torö 1-3 och Sörby 1-3

Projektansvarig
Øverbygg A/S
Björn Aunsmo
(grundare, VD Sverige)
Ansvarig arkitekt
NordArc
Eva Johnson
Illustration Øverbygg A/S
Läs er om Øverbygg A/S www.overbygg.no

Ø
verbygg A/S