Södergruppen   Mellan våren 2005 och våren 2010 har jag arbetat mycket åt Södergruppen arkitektkontor AB, som handläggande och medverkande arkitekt i olika projekt, huvudsakligen bostäder. Projektexempel:

Tyresö Strandudden, nybyggnad bostäder för mba entreprenad AB/Brickhouse
Parallellt uppdrag (som vi vann), våren 2010
Ansvarig arkitekt:
Jens Deurell

Kv. Tungstenen Vällingby, nybyggnad bostäder för Värmdö Bygg AB
Projektering av bygghandlingar våren 2005
Ansvarig arkitekt:
Olof Michélsen

Kv.Stoppen, Ålstens Gård, nybyggnad seniorbostäder för JM AB
Programskiss/programhandlingar våren 2005
Projektering av bygghandlingar hösten 2005
Ansvarig arkitekt:
Johanna Holm Bodin

Hjorthagen, nybyggnad bostäder  för NCC AB
Skissarbete & programhandling, hösten 2005
Systemhandling  våren 2008
Ansvarig arkitekt:
Olof Michélsen

Nybyggnad småhusområden (typhus) i  Södra sverige för Kärnhem AB
Skissarbete, säljmaterial, projektering hösten 2006- våren 2007
Ansvarig arkitekt:
Hans Bäckström

Läs mer på

Södergruppen arkitektkontor AB