Fram   Under hösten 2011 arbetade jag med projekteringen av Kv. Hunden i Luleå.

Kvarteret Hunden är den felande länken mellan Luleås pulsåder Storgatan och stadens nya offentliga samlingspunkt Kulturens Hus. En öde parkeringstomt fylls med 30.000 m2 handel, bostäder, hotell och kontor. Byggstart maj 2012.Ansvarig arkitekt Kerstin Heijde
Handläggande arkitekt Per Hansson
Byggherre Fastighetsaktiebolaget Norrporten
Illustrationer Strategisk Arkitektur AB
Läs mer om projektet Kv. Hunden
Läs mer om företaget www.strategiskarkitektur.se
Strategisk Arkitektur AB
 
1  2