Examensarbete Puzzel   Hösten 1991 började jag på Kungliga Tekniska Högskolan-Arkitektur.
Under studietiden gjorde jag avbrott för att praktisera ca 1 år på Mikael Dunge arkitektkontor i Uppsala, samt 2 månaders byggpraktik på Skanska - Kv. Kabelverket, nybyggnad kontor för Ericsson AB i Älvsjö.

Sommaren 1995 var jag med på den internationella workshopen ILAUD, under ledning av den italienska arkitekten Giancarlo di Carlo.

Exempel på fristående projekt jag deltagit i på arkitektskolan är:
Byggnadsvård / Jan Lisinski, Stora Rum / Sture Samuelsson, Sågverk / Martin Stintzing & Jacob Hidemark,  Rummets Gestaltning / Björner Torsson.

I mars 1999 tog jag min examen med “puzzel” - ett tävlingsbidrag till “Trähus 2001”, ett flerbostadshus i trä som skulle uppföras på B01 i Malmö.
Handledande arkitekt var Ori Merom, examinator Sture Samuelsson.

Illustrationer Eva Johnson

Studier och praktik