Tegnestuen   Hösten 2000 fick jag anställning på Tegnestuen Nuuk A/S i Nuuk, Grönlands huvudstad. Där blev jag kvar till sommaren 2002. Under större delen av perioden arbetade jag som handläggande arkitekt för det nya laboratoriet till Grönlands Centralsjukhus, Dronning Ingrids Hospital. Jag deltog också som handläggande & medverkande arkitekt i ombyggnaden av ålderdomshemmet, Utoqaat Illuat samt ett café till skidbacken. Caféet hamnade dock i byrålådan tills vidare.

Laboratorie DIH, om- nybyggnad röntgen avdelning &laboratorier för Grönlands Hjemmestyre.

Ansvarig arkitekt Peter Barfoed
Handläggande arkitekt Eva Johnson
Läs er om kontoret www.tenu.gl

Tegnestuen Nuuk A/S