Stenungstorg   Under våren 2011 kom jag till Handelsteamet på Strategisk Arkitektur. Där arbetade vi mycket med riktigt tidiga skeden. Snabba skissprojekt med idéer om utveckling av olika handelscentrum i landet.

Ett längre projekt jag deltog i, var en förstudie med idéer kring Stenungstorg, en handelsplats som fungerar som centrumanläggning i Stenungssund. Vi undersökte också möjligheter och konsekvenser av att tillskapa bostäder kring anläggningen, som påbyggnader och nybyggnad.

Det är ännu ej beslutat vilka åtgärder som kommer att genomföras.

Ansvarig arkitekt Caroline Curman Björkdahl
Handläggande arkitekt Jonas Ericsson
Illustrationer Strategisk Arkitektur
Beställare Citycon Oyj
Läs mer om projektet Stenungstorg
Läs mer om företaget www.strategiskarkitektur.se

Strategisk Arkitektur AB
 
1   3